Wednesday, March 9, 2016

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری مهم ترین مرحله برای آغاز یک تجارت و کسب و کار است. به عبارتی اولین مرحله برای شروع می باشد. این کار مستلزم رعایت نکات و انجام مراحل مختلفی است. به طور کلی برای این بتوانید کاری پر رونق را شروع کنید باید از ابتدا برای ثبت علامت تجاری اقدام نمایید تا بتوانید به بالاترین هدف ممکن برسید.

هر شرکت و یا تولید کننده با ثبت علامت تجاری محصول خود را به صورت متمایز و مشخص به فروش می رساند و می تواند با این کار برای همیشه خریداران و مصرف کنندگان وفادار به خود را داشته باشد. برای ثبت علامت تجاری می توان از علائم مختلفی استفاده کرد. اما طبق ماده ی به تصویب رسیده، این علائم دارای شرایط و ویژگی هایی می باشد.

هر کلمه، حرف عدد، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آن ها و... که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود و می توان بنابه سلیقه از آن ها استفاده کرد. حتی در صورت لزوم می توان از شعار ها و یا علامت های قابل ترسیم استفاده کرد. برای ثبت علامت تجاری باید توجه داشته باشید که در طراحی لوگو باید از علامت های منحصر به فرد استفاده کرد و به هیچ وجه تکراری نباشد. یعنی این طراحی به گونه ای باشد که معنای عمومی را شامل نشود و فقط محصول مورد نظر را در ذهن تداعی کند و در عین حال گمراه کننده نباشد. همچنین برای ثبت علامت تجاری باید نامی متناسب با محصول را در نظر گرفت که کالای ورد نظر با آن شناخته شود.

پس به طور کلی هر شخص برای ثبت علامت تجاری لازم است موارد زیر را ارائه دهد:

·         علامت جمعی: این گزینه عبارت است از هر نشانه و یا علامتی که بتوان آن را در اظهار نامه ثبت کرد و بتواند خصوصیات و ویژگی های کالا را نشان دهد. و مالکینی که از این علامت استفاده می کنند از سایرین متمایز شوند.
·         نام تجاری: باید نامی برای محصول مورد نظر انتخاب و تایید گردد که معرف نوع کالا و ویژگی های آن باشد.

پس از طی مراحل برای تعیین نام تجاری و علامت ها، می توان طی مراحل قانونی برای ثبت علامت تجاری اقدام نمود. لاز به ذکر است بدانید ثبت علامت تجاری دارای راه های متعددی است که ممکن است برخی از آن ها بسیار طولانی و هزینه بر باشد. بنابر این باید با مشورت وکمک گرفتن از شرکت های معتبر اقدام کرد. به عبارتی کار را به کاردان سپرد.

No comments:

Post a Comment